מאגר השחקנים/יות

מדיניות פרטיות

אתר "Actors.hafaka" מכבד את פרטיות המשתמשים באתר. מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד האתר משתמש במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר

סוגי המידע שאנחנו אוספים באתר, וכיצד אנחנו משתמשים במידע

באתר "Actors.hafaka" נאסף מידע אודות המשתמשים, לרבות:

 • פרטים אישיים, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, ודואר אלקטרוני.
 • תמונה עדכנית.
 • ניסיון משחקי, אם קיים.
 • מידע על כישורים מיוחדים, כגון נגינה, שירה, או ריקוד.

האתר משתמש במידע הנאסף על מנת:

 • לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותי האתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמשים.
 • לצורך שמירה על כללי ונהלי האתר אשר מופיעים בתקנון תנאי השימוש.
 • לצורכי בקרה.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

האתר יהיה רשאי לשתף מידע עם צדדים שלישיים רק במקרים הבאים:

 • אם המשתמש נתן את הסכמתו המפורשת לכך.
 • אם יש צורך בשיתוף המידע על מנת לספק את השירותים או המוצרים שהמשתמש ביקש.
 • אם יש צורך בשיתוף המידע על מנת לעמוד בחוק או בצו של רשות מוסמכת.

זכויות המשתמשים

המשתמשים באתר רשאים לממש את הזכויות הבאות:

 • זכות לעיין במידע שנאסף עליהם.
 • זכות לדרוש לתקן או למחוק מידע שנאסף עליהם.
 • זכות להתנגד לשימוש במידע שנאסף עליהם.

ניתן לממש את הזכויות האמורות על ידי פנייה ל-

www.hafaka.art@gmail.com

אבטחת מידע

האתר נוקט באמצעי אבטחה כדי להגן על המידע הנאסף על המשתמשים, לרבות:

 • שימוש בשרתים מאובטחים.
 • שימוש באמצעי הצפנה.
 • אמצעי בקרה על הגישה למידע.

האתר נוקט באמצעי אבטחה אלה כדי להגן על המידע מפני גישה בלתי מורשית, שימוש בלתי מורשה, חשיפת מידע, שינוי מידע, או השמדת מידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם באתר.

הסכמה

על ידי שימוש באתר, המשתמשים מסכימים למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר.

מוכנים לאקשן?

הירשמו עכשיו באתר רישום השחקנים/יות שלנו בתיכון וצרו פרופיל שחקן/ית מקיף כדי להתחיל
כניסה/הרשמה
envelope